Archive for the ‘Tech-ed’ Category

Web Accessibility in the AJAX Age

november 10, 2006

Cynthia C. Shelly
Senior Program Manager, Accessibility
Windows Live

Här gick vi igenom hur man designar webben för de som har någon form av nedsatthet när det gäller att tillgoda göra sig webbsidor fullt ut.

Sessionen började med att försök att identifera vilka dessa grupper består av:

Äldre människor som ser dåligt
Personer som använder förstoringsglas
Färgblinda
De som använder skärmläsare
Folk som har problem med att styra, keybard och mus
Nedsatt hörsel

Självklart menar Microsoft att Internet Explorer 7 löser av många av dessa problem. Sesssionen fortsatte med ett snabbt och intresant demo om hur ett uppläsningsverktyg låter när den renderar en webbsida. Efter detat intressanta exempel gick vi igenom hur viktig HTML struktur är på en webbsida, för att dessa verktyg skall kunna fungera korrekt

Några punkter som är viktigt att tänka på:
Designa så enkelt som möjligt.
Använd CSS för att designa, inte en massa tabeller eller grafik.
Se till så att HTML källan stämmer övernens med den visuella synen.
Se till att man använder alt atriubtet på bilder på rätt sätt, man ser ofta att vi lägger in hela ingressen i bilden, bild attributet skall endast använda som en beskrivning av bilden!, annars läser text uppläsnings verkygen upp informationen två gånger.
När vi använder formulär skall man använda Label attrbutet, något jag börjat implaterat bland annat på sök funktionen men vi borde applicera detta över hela webbplatsen.

Det är viktigt som jag nämde tidigare att HTML källan stämmer överens med hur sidan visuellt renderad, om den inte gör det se till att använda tab order!!!

Självklart skall man använda relativa fonter, tyvärr ingen nyhet men vi har haft lite svårt att implemtera detta.

 

Om man att använder script funtioner, bör man lägga dem på onClick evenet eftersom detta är ett av de få events som vissa uppläsningsverktyg kan tolka. (onHover, onLoad etc).

Mycket av denna vecka har handlat om AJAX, vilket i korthet innebär att man uppdaterar en viss del av en sida, detta är något som uppläsningsverktyg inte kan förstå, eftersom de tolkar ”hela sidor”, intressant aspekt. Enligt Microsoft löser man detta problem genom att ladda en iframe för att få DOM tolkaren att ladda om sig och läsa den informationen msn uppdaterat.

Eftersom jag personligen har intresserat mig på detta område så var det inte mycket nytt, men jag tycker det är bra av Microsoft att ägna en session åt detta viktiga ämne.

Annonser

Unit Testing Best Practices With Visual Studio 2005 Team System

november 9, 2006

Mark Seemann
Senior Consultant
Microsoft Consulting Services

Powerpoint presentation

Jag hade höga förhoppningar på denna sessionen och vi gick därför båda på den då ämnet kommer beröra både två om vi väljer att implementera det. Tyvärr så grusades allt av en väldigt dålig föreläsare som t.o.m. gjorde så att vi inte fattade någonting om hur man skulle göra i VS. Kanske var det så att man skulle ha en massa förkunskaper men titeln Best pratices indikerade inte det. Det som förstörde allt var att exemplet han hade valt var för komplicerat i sig, inte kodmässigt utan komplicerat i funktion. Han hade valt att göra testerna på en skatte-klass d.v.s. en klass som skulle klara en massa uträkningar om olika skatter för människor med olika inkomster. Han ägnade lång tid åt att förklara om att den och den personen tjänade så och så mycket o.s.v. men sedan när det kom till testningen så gick det superfort och han förklarade inte något direkt. Vi förstod inget och vi kommer istället läsa igenom PPT’n när vi kommer hem och kommer säkert förstå mer då.

ASP.NET: End-to-End

november 9, 2006

Läs hela texten här:

Vinn en geek t-shirt

november 9, 2006

Vinn en t-shirt
Vi har en rykade färsk freebe t-shirt, direkt från utställnings hallen!

Lämna en kommentar så kan denna t-shirt bli din! Tyvärr får inte tjocka personer delta i tävlingen eftersom den är i storlek medium.

Tävlingen pågår till den 15november, vinnaren presenteras på torsdagsmötet

SQL Server Error Handling in T-SQL and in SqlClient

november 9, 2006

Bob Beauchemin
Director Of Developer Skills
SQL Skills
Blog: http://www.sqlskills.com/blogs/bobb

Oj vilken intressant session som båda var toknegativ och possitiv. I och med SQL Server 2005 så kan man använda Try-Catch i T-SQL vilket låter helt superbra eftersom det gamla if @@ERROR <> 0 efter varje del var/är superjobbit. Dock har de inte implementerat det fullt ut i alla funktioner så det går t.ex. inte att använda i funktioner, men det går att använda i lagrade procedurer och det är det vi använder mest. En väldigt stor skillnad mellan @@ERROR i 2000 och Try-Catch i 2005 är att @@ERROR alltid skickade tillbaka felet till klienten och  try-catch gör aldrig det. Vi gick igenom en massa olika varianter på hur man kan skicka tillbaka felet till klienten och försöka få med det ursprungliga felmeddelandet så att man kan fortsätta ha sin felhantering i klientapplikationen och slutsatsen är att det går, men man måste göra det på lite speciella sätt. Dock är sammanfattningen att det är bra att använda Try-Catch eftersom felhanteringen blir mer enhetlig och mer lättläst men ska han ha rik felhantering hos klienten måste man bygga in egen parsning av de meddelande som kommer tillbaka.

Building AJAXian Webservices

november 9, 2006

Todd C. Bleeker, PhD.
CTO
Mindsharp

HOT HOT NOT COLD, konferensens buzzword är AJAX! Jag gick på ”Building AJAXian WSS v2 Web Parts”

På schemat framgick det inte att detta var del 2 av sessionen, och på slide nummer två i Todd´s powerpoint stod det följande:

Create a Web Part in 10 Easy Steps

I. Create a VS.NET Web Part Library
II. Rename Namespace and DWP values
III. Specify the build output path
IV. Set AssemblyVersion to static
V. Set AssemblyKeyFile to SNK
VI. Add Files to a new CAB project
VII. Validate Manifest.xml deployment
VIII. Build the Web Part and CAB projects
IX. Deploy Web Part CAB using STSADM
X. Refine the logic and rendering

Enkelt? Nja… intressant och inspirerande föreläsning men hade lite svårt att hänga med 😉 Måste säga att man är grymt sugen på sätta igång och programmera!

Powerpoint presentation

RSS, Podcasting, and Syndication

november 9, 2006

Carl Franklin
Pwop Productions

Vi gick igenom hur man bygger upp en rss xml från grunden och vilka program man kan använda för att ta del av dessa ”feeds”, intressant men väldigt basic.

Mest intressant var det hur man kunde använda torrents för att distribuera podcastings, bra för små webbplatser med hög trafik eftersom mer prenumeranter desto snabbare nedladdning.

Talern tipsade även om .NET ROCKS där de gör en timmes intervjuver med .NET programere, ÄNTLIGEN!

Asynchronous ASP.NET Programming

november 9, 2006

Jeff Prosise
Cofounder, Wintellect (www.wintellect.com)

Asynchrone ASP.NET

Det finns två olika sätt att göra sina aspx-sidor asynchrona men den som har mest möjligheter är AsyncTask. Anledningen till att man vill göra sinaaspx-sidor asynchrona är för att annars kan det inträffa att man får 503: Server Cannot responde-fel vid hög belastning eftersom arbetstrådarna i IIS’en tar slut. Många gånger när dessa tar slut så är det enda de flesta av trådarna gör är vänta på att en kommunikation med en extern källa ska bli klar. Därför ska man alltid se till att programmera så att all kommunikation med externa källor som t.ex. databaser och webbservicer är asynchrona.

Det går att skapa egna HTTP-Handles för att effektivisera när man t.ex. vill hämta upp bilder dynamiskt från databas eller webbservice. Dessa handles går också att göra asynchrona. Jag såg inget direkt behov av detta hos oss eftersom vi har alla våra bilder på hårddisk, men absolut något att titta på om man har lite tid över för man kan alltid hitta något användningsområde.

Det går också att bygga egna HTTP-Modules och stoppa in i IIS’en. En IIS-Module är en modul som bearbetar ett request innan det går vidare till själva http-handle’n och aspx-sidan. Här kan man lägga till egna moduler för att t.ex. kolla efter sql-injections försök och hindra dessa request innan de ens når webbsidorna. Det går även att t.ex. göra sin egen loggning om man vill det. Här ser jag lite användningsområden för oss och det är dels för att filtrera bort skit-request som är hackningsförsök samt att göra en extremt snabb loggning av ljudet så att det alltid går att säga vilket ljud som är det mest lyssnade på och liknande.

Windows Live Platform End-to-End

november 8, 2006

How to build Windows Live powered Mashups
Danny Thorpe
Senior PM/Architect
Windows Live Developer Platform Team
Danny Thorpe

Denna sessioen ägnades åt att prata om Microsofts inställning till Mashup´s och de ”gadgets” som de erbjuder.

”Mashup är en webprodukt där du använder öppen information från en eller flera webbtjänster och bygger en helt ny produkt. ”

Följande API finns tillgängliga från Microsoft idag, på dev.live.com samt detaljerad information om hur man kan bygga sina egna tillämpningar av dessa tjänster med hjälp av Microsoft AJAX och .NET.

Snabba funderingar runt de api’na

  • Search – MS bygg din egen sökmotor
  • Messenger bots & activities – bädda in messenger på din webbsida
  • Contacts – Skicka kontakt information till en webbsida, bra för e-handel
  • Virtual Earth – Organisera dina foton geografiskt
  • Spaces – utveckla och förbättra funktionaliten för ms blogsfär

Det är intressant att Microsoft tar ett sådan helhets grepp på de nya trenderna, man märker att det finns en mycket ambitös strategi bakom alla produkter och tjänster. Genom att ha en strategi för detta så lyckas de med att öppna upp sina format och bjuda in användarna för medskapande och ändå behålla och ”branda” varumärket.

Visual Basic 2005 – Advanced Application Developing Tips

november 8, 2006

Föreläsare: Joe Binder

Sessionen innehöll inte en massa powerpoints utan istället visade han en massa tips och tricks som han använder när han programmerar. Det fanns både sådan som absolut är intressant och sådan som vi inte kommer använda.
Templates
Man kan/bör exportera sådana klasser som används i många project som templates så de blir enkla att lägga in i nya projekt. För vår del är ett väldigt bra exempel loggningsklassen som Anders Stenberg byggde första versionen av som i alla fall jag använder i alla applikationer jag skriver.
Debug
Vid debuggning så går det i 2005 att sätta vilkor på brytpunkterna så att den bara hoppar in vid just detta villkoret och detta är väldigt intressant eftersom man ofta vill ha en brytpunkt vid t.ex. en loop, men man vill inte hoppa in i loopen varje gång utan bara vid specifika tillfällen. En annan intressant sak var att när man debuggar så kan man precis som innan hålla musmarkören över en variabel och se vad den har för värde men det nya är att man i debuggläget kan ändra värdet om man ser att det är något fel och sedan fortsätta debugga. Detta är väldigt användbart om man långt inne i en debugg upptäcker att man gjort ett litet stavfel så kan man rätta till det utan att behöva göra om allt.
Using
Om man skapar ett object av någon klass man vet måste stängas oavsett vad som händer så ska man använda using istället för dim eftersom då sköts allt sådan automatiskt även om applikationen kraschar.